Kenneth M Persson

Professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet och forskningschef på Sydvatten

 

Motivering

”För både sin visionära och praktiska förmåga att alltid ha

rent vatten i tankarna!”

Se vår hyllningsvideon.

Kenneth har även erhållit Föreningen Vattens “Vattenpris 2022.

Läs mer här.