Årets Kenneth 2000

Kenneth Axelsson

Motivering:

“För att ha förverkligat en dröm och rott ett kraftprov i hamn”.

Man kan dela in drömmar i tre olika kategorier – de du har när du sover, de du har när du är vaken, dvs dagdrömmar och de “drömmar” som några få använder för att nå ett mål, oftare kallade “mental träning”.

.Alla har vi alltså våra drömmar…och vi drömmer om allt..

Från att kanske få resa långt bort till fjärran soldränkta länder på andra sidan jordklotet eller mångmiljonvinster var gång det är jackpot på V75, till att få vara frisk eller klara av en speciell vardagsuppgift..

Det har byggts upp en mångmiljardindustri i det här landet runt omkring våra dagdrömmar. Jag tänker då främst på ATG, Svenska spel, Bingo-lotto och liknande som skulle vara helt “out of buisiness” utan våra drömmar.
Man bör nog ändå i dessa fall lägga till vårt behov av spänning och äventyrslusta.
För visst kan du väl hålla med om att det är ett äventyr och viss spänning var gång du köper en lott eller lämnar in några rader på lotto, tipset eller travet?
Drömmar har betydelse på många sätt. Rent fysio- och psykologiskt fungerar dina nattliga drömmar, skulle man kunna säga, som ett reningsfilter i hjärnan. Vi s.a.s. tömmer våra innersta vrår på information som ofta i sig inte har någon betydelse i vår vardag. Däremot påverkar vardagens skeenden och intryck starkt innehållet i drömmen. Det är därför du t.ex. kan få drömmar som är fullständigt ofattbara med människor från förr, lek- och skolkamrater, på platser du aldrig besökt (men ofta sett på tv, film eller bild) och mitt i allt är du fullt sysselsatt med en just nu viktig och aktuell arbetsuppgift. Känner du igen dig?.

Drömmar är den effektivaste formen att också stärka psyket. All mental träning innebär i princip att du drömmer. Du målar upp en situation eller ett skeende som du vill uppnå och ser dig också klara av det. Kan du i dessa drömmar förstärka med intryck som färger och känslor som tillfredsställer alla dina sinnen, har du en mycket kraftig motor som driver dig mot målet. Det mål som du drömt om..

Detta är grunden i all mental träning, oavsett om du är idrottsman eller en vanlig människa med en vanlig vardagsdröm som du vill förverkliga t.ex. nytt arbete, ny bil, fritidshus o.s.v..

Årets Kenneth har, enligt vad vi erfarit, varit en sådan drömmare, fylld av utmaningar som ständigt har pockat på hans uppmärksamhet genom åren. Men typiskt en Kenneth har han inte stannat vid att bara drömma, han har även genomfört dem. Minst två gånger, så vitt vi känner till.
Och just genomförandet är så viktigt, för drömma det kan alla, men Kenneth han tar oftast tag i sina drömmar och gör något åt dem..

Det är just det som är grunden till att Årets Kenneth får sin utmärkelse..

Han har, väl medveten om det otroliga kraftprov som det skulle innebära, ändå “satt projektet i sjön och rott det i hamn”, skulle man kunna säga..

För vem av oss här skulle komma på tanken att frakta en roddbåt till Haparanda längst upp i Bottenviken och sedan ro samma båt längs hela den långa svenska kusten ända till Strömstadstrakten längst i väst? Det gjorde Årets Kenneth!.

Tänk dig tanken att dag ut och dag in, i ur och skur, med armar, ben och rygg pressa dig fram emot det hägrande målet. Och inte nog med det; tänk dig att sitta med ryggen mot målet och se Sveriges kust baklänges!.

Tänk dig alla värkande muskler, blåsor i händerna och på den ädla bakdelen….

Tänk dig att nattetid se ljuset från land och tänka tanken att där inne ligger Bosse, Kalle & Dom och sover….

Om detta inte är ett både psykiskt och fysiskt kraftprov av sällan skådat slag så hur skall vi då definiera kraftprov?.

Dessutom har han, till skillnad från vissa andra som t.ex. Kropp och Skinnarmo, utan någon kommersiell baktanke, enbart gjort detta för sin egen skull! För Kenneths skull!

Detta är så typiskt en Kenneth och enbart det väl värt att salutera, inte bara av Kenneth utan av alla. Årets Kenneth är ett föredöme för varje människa som går och bär på sin dröm men ännu inte försökt förverkliga den..

När vi till detta fått veta att Årets Kenneth för 4-5 år sedan dessutom cyklat från Strömstad till Kirkenäs nära den ryska gränsen i nordligaste Norge, tror jag alla håller med om att här är en Kenneth som inte bara drömmer, han förverkligar sina drömmar och klarar också av att genomföra dem och nå målet!.

Kenneth Axelsson, med den kortare motiveringen.

“För att ha förverkligat en dröm och rott ett kraftprov i hamn”.

tilldelas Du härmed Svenska KennethKlubbens utmärkelse Årets Kenneth 2000!