Årets Kenneth 2002

Kenneth Kvarnström

Motivering:
”För att med framgång ha skapat estetiska och
känslomässiga dansupplevelser”
tilldelas koreografen och dansaren
Kenneth Kvarnström
utmärkelsen Årets Kenneth 2002!

Årets Kenneth tillhör kulturens värld. Hans dansverk skänker åskådaren
både en estetisk och en känslomässig upplevelse.
Vår tids tillstånd och stämningar fångas med precision… livets möjligheter
och svårigheter korsar varandra, och får sin mening i rörelse och form.
Med rumslig auktoritet bygger han, genom ett förtätat växelspel mellan
solon, duetter, trion och kvartetter sinnrika koreografiska strukturer.
Känslornas och livserfarenheternas inneboende energi utgör drivkraften
och genererar en progressiv puls som bär åskådaren genom en svindlande
resa i minnets utmarker. Sprången mellan det enkla och det komplexa
spinner en väv av passion och kärlek, frihet och ångest, sårbarhetens
sprängkraft och förnekelsens brutalitet, av den tvetydiga spänningen
mellan närhet och avstånd.
Genom kontraster bryts skeenden i hudnära djupdykningar i ett
mångbottnat livsrum där tiden, den utmätta och den oändliga nuddar
varandra, förenas för att åter skiljas. Vemod, sorg och saknad, skörhet,
ömsinthet och längtan kommer till uttryck i ett obeskrivligt musikaliskt
och vackert rörelseflöde som skingrar de skuggor som döljer beröringens
dyrbara skönhet och vidrör allas vårt innersta.
I ett nära samarbete med dansare och ljussättare skapar denne, det
outsägbaras budbärare, dans för alla sinnen.
Han inte bara arbetar med dans, han ÄR dans och ständigt beredd att
ge oss åskådare nya oförglömliga upplevelser oavsett var i världen vi 
befinner oss!