Årets Kenneth 1999

Kenneth Eklund

1999 var ett år fyllt av händelser och förberedelser även för Kenneth.

Ett nytt millenium stod för dörren – Kenneths millenium.

Tyvärr är minnesbilden för svenska folket av föregående år fyllt av konflikter och våld runt om i hela världen. Även här i Sverige drabbades vi av våldet. En minnesbild som förstärkts av den mångfald av mediakanaler som vi numera översköljs av.

I centrum för detta händelsefyllda 1999 har polis och militär hamnat.

Vi svenska medborgare minns förstås flera händelser men kanske i första hand den tragiska händelsen i Malexander där två tjänsteutövande polismän fick sätta livet till i sitt arbete för att försvara de demokratiska värden som vi svenskar sätter så högt.

Hanteringen av dessa frågor i de kritiska skedena, såväl som i uttalanden för media har varit en grupp som vi i Svenska KennethKlubben särskilt har uppmärksammat. För oss är det inte märkligt att de väldigt ofta har varit en ödmjuk Kenneth som lika ödmjukt förklarat, ställt saker och ting till rätta. Jag tänker särskilt på alla Kenneth som finns inom den svenska poliskåren.

Över hela landet har vi kunnat se hur KennethPolis blivit utsedd av sina kollegor att vara språkrör och ta ledande roller.

Det var i inledningen av den händelse som kom att leda till den tragiska händelsen i Malexander, i en ytterst kaotisk och traumatisk situation, med risk för eget liv, under kraftigt vapenhot och utsatt för eldgivning, som närpolischefen Kenneth Eklund i Kisa visade mycket gott omdöme, professionellt handlande och stort mod.

Detta må vara typiskt en Kenneth och en trolig förklaring till att så många Kenneth finns inom poliskåren.

Men det är agerandet i sin helhet som är långt utöver det vanliga och som vi vill premiera.

Svenska KennethKlubben utser därför Kenneth Eklund till Årets Kenneth 1999 “för visat mod och mycket gott omdöme.”