Kenneth-Villalobos-2019-2

# 89 Kenneth Villalobos

“Efter 26 års väntan ….

ÄNTLIGEN!” tilldelats Året Kenneth 2019.

Kenneth Villalobos har, med sitt ursprung från en annan kontinent, 

bärandes på namn vi aktar högst, kommit till vårt avlånga land 

och hjälp oss i vårt tröstlösa sökande , med motiveringen